Home

Över hela världen: BUTTING monterar och installerar

Monteringen av högkvalitativ utrustning är en ansvarsfull uppgift, särskilt när man använder rostfritt stål. Ett professionellt handhavande av rörledningar och deras behandling under produktion och installation är avgörande för kvalitén vid processindustrin.

Sedan grundandet av BUTTING år 1777 har vi erbjudit rörledningar och kärl. Under 1950 installerade vi våra första rostfria rörledningar och cisterner vid pappersbruket i Oberau Tyskland. Under de senaste årtiondena har "the know how", tillförlitligheten och mångsidigheten av vår personal blivit våra kännetecken.

Vi har genomfört mer än 1000 projekt världen över. Vårt team består erfarna montörer och svetsare som försäkrar en lösningsorienterad och smidig process, både i verkstaden och under montaget.

Med sin starka kundorientering och ett team av erfaren personal garanterar att projekten slutförs smidigt vid:

  • Tillverkning och montering av cisterner och tankar
  • Prefabricering och installation av rörledningar
  • Ledning och tillsyn vid installation
  • Material försäljning för pappers- och massaindustrin

Kombinationen vid produktionen av rörledningar, cisterner samt tankar, CAD-planering, ekonomisk prefabricering och montering på plats paketeras i ett paket. Detta koncentrerar ansvar och ökar ekonomin i ditt projekt.

BUTTING – Framsteg genom Tradition